Inne usługi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fotografowanie, filmowanie za zgodą Dyrekcji Muzeum w Raciborzu.

Muzeum w Raciborzu prowadzi usługi nadzoru archeologicznego, badań ratowniczych w formie nadzorów oraz badania archeologiczne według indywidualnych kalkulacji.

Muzeum w Raciborzu prowadzi usługę w zakresie wynajmowania pomieszczeń - patrz Zarządzenie Nr 15/2011 Dyrektora Muzeum w Raciborzu.