Jesteś tutaj: Start / Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Spis aktualnych tematów lekcji muzealnych przygotowanych na bazie wystaw stałych i w oparciu o zbiory muzealne.

 • Co to jest muzeum?
 • Obrządek pogrzebowy i wierzenia religijne w starożytnym Egipcie.
 • Obrządek pogrzebowy kultury łużyckiej na ziemiach polskich.
 • Pradzieje Śląska.
 • Okres wczesnośredniowieczny na terenie Górnego Śląska.
 • Najnowsze odkrycia archeologiczne w Raciborzu.
 • Sztuka pradziejowa.
 • Kiedy i jak powstał Racibórz?
 • Racibórz za panowania Piastów XII – XIV w.
 • Epoka Przemyślidów. Dzieje Raciborza i Śląska w okresie suwerennych władców na Śląsku 1337-1551.
 • Pod berłem Habsburgów. Dzieje Raciborza i Śląska w latach 1551-1742.
 • Racibórz w dobie Hohenzollernów.
 • Źródła historyczne.
 • Rok 1921 na Górnym Śląsku.
 • Dzieje Raciborszczyzny w okresie międzywojennym (1922-1939).
 • Losy Górnego Śląska i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej.
 • Pochodnia Thais. Zagłada Raciborza w roku 1945.
 • Spacerem przez raciborskie dzieje.
 • Jak rozpoznać świętego? Ikonografia postaci świętych popularnych na Śląsku.
 • Święta doroczne na Śląsku. Możliwość rozszerzonego omówienia obrzędowości poszczególnych pór roku bądź okresu roku kościelnego np. Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy).
 • „Od kołyski do grobu” czyli o obrzędowości rodzinnej na Śląsku .
 • Tradycyjna kuchnia śląska-jeden z elementów identyfikacji Ślązaków.
 •  Od ziarenka do bochenka. Prace i narzędzia potrzebne do wypieku chleba i produkcji nabiału – podstawowych potraw tradycyjnej kuchni śląskiej.
 • Śląska sztuka ludowa – malarstwo, rzeźba i sztuka użytkowa.
 • Jak nosiły się nasze babcie czyli o tradycyjnych raciborskich strojach ludowych.
 • Bednarz, kołodziej, wikliniarz, rybak, kowal, garncarz?  czyli o ginących zawodach na Śląsku.
 • Zabawy i zabawki naszych dziadków.
 • Ślady przeszłości. Raciborskie przedwojenne zakłady przemysłowe.
 • Sztuka gotycka – formy i funkcje. W czasie lekcji omówione zostaną przykłady form sztuki gotyckiej: architektury (prezbiterium kościoła XIV w.), malarstwa (XV, XVI w.), rzeźby (drewnianej i kamiennej XV, XVI w.) oraz rzemiosła artystycznego. Materiał pomocniczy stanowi prezentacja multimedialna wyróżniająca obiekty muzealne we właściwym kontekście. Zajęcia zakładają aktywny udział uczestników. (Lekcja czasowo niedostępna).
 • Sztuka nowożytna – formy i funkcje. W czasie lekcji omówione zostaną przykłady form sztuki nowożytnej XVI – XVIII w. wraz z uzupełniającymi przykładami sztuki nowoczesnej: malarstwa olejnego i ściennego, plastyki, rzemiosła artystycznego  (w tym witrażownictwa). Materiał pomocniczy stanowi prezentacja multimedialna wyróżniająca obiekty obiekty muzealne we właściwym kontekście. Zajęcia zakładają aktywny udział uczestników. (Lekcja czasowo niedostępna).
 • Sztuki pospolite – mechaniczny wyraz piękna. Lekcja skupia się na omówieniu i zaprezentowaniu technicznej strony muzealnych obiektów (architektury, malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego). Na czym polega bejcowanie? Czym jest laserunek? Zajęcia uzupełnia prezentacja multimedialna. (Lekcja czasowo niedostępna).
 • Od Kunstkamery do MOMY – zarys muzealnictwa. Zajęcia prezentują krótką historię muzealnictwa od wczesnonowożytnych gabinetów osobliwości do współczesnych instytucji kultury. Omawiają charakter o rozwój kolekcjonerstwa z uwzględnieniem dziejów raciborskiej placówki, która skupiła w sobie dążenia epoki. Uczestnicy poznają „sylwetki” najwspanialszych muzeów światowych. (Lekcja czasowo niedostępna).