XV POWIATOWY KONKURS NA OZDOBY WIELKANOCNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2021

Pod honorowym patronatem Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody i Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego.

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych świetlic, domów kultury, stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu raciborskiego i rybnickiego.
2. Każdy uczeń może przedstawić na konkurs po jednej pracy w każdej z kategorii, wykonanej indywidualnie w dowolnej technice (szczególnie doceniane przez jury konkursowe są tradycyjne metody wykonania palm i jajek wielkanocnych – technika rytownicza, batikowa i oklejanie sitowiem oraz palmy przygotowane z tradycyjnych materiałów).
3. Komisja w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Działu Etnografii i Działu Oświatowego Muzeum w Raciborzu oceni prace w następujących kategoriach tematycznych:
A/ palma
B/ jajko wielkanocne
C/ kartka świąteczna

 oraz w kategoriach wiekowych 

A/ uczniowie klas I-III
B/ uczniowie klas IV-VIII
C/ podopieczni świetlic, domów kultury, stowarzyszeń i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych

4. Każda z prac powinna zawierać następujące, czytelnie zapisane dane: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i numer klasy, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu szkoły lub opiekuna.
Brak powyższych danych spowoduje jej odrzucenie.
5. Każdy uczestnik konkursu oraz opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku w celach wystawienniczych, promujących konkurs, wystawę i Muzeum w Raciborzu. Klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem, będącą w załączniku należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pracą. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
6. Prace należy składać w Muzeum w Raciborzu, ul. Rzeźnicza 15 do 22.03.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:30.
7. Posiedzenie jury odbędzie się w Muzeum w Raciborzu w dniu 23.03.2021 r.
8. Wyniki konkursu i prezentacja prac konkursowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum w Raciborzu
www.muzeum-raciborz.pl  i na portalu Facebook 26.03.2021 r.
9. Wystawa prac konkursowych będzie udostępniona zwiedzającym w terminie od 28.03.2021 – 11.04.2021 r. przy ul. Gimnazjalnej 1.
10. Odbiór nagród w siedzibie Muzeum w Raciborzu, ul. Rzeźnicza 15 w godzinach 8:00 – 16:00 (od 29.03. do 02.04.2021 r.)
11. Zwrot prac konkursowych nastąpi w dniach 12 – 30. 04. 2021 r. Po upływie tego terminu prace przechodzą na własność Muzeum
w Raciborzu.
Dodatkowych informacji udzielają:
Julita Ćwikła i Iwona Mogielnicka tel. 32 415 49 01

Muzeum w Raciborzu

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Praca konkursowa autorstwa Justyny Wiącek

    Praca konkursowa autorstwa Justyny Wiącek