PRZYGODA W MUZEUM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2021

Muzeum w Raciborzu ogłasza konkurs plastyczny
PRZYGODA W MUZEUM

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w kategoriach wiekowych klasy I-III i IV-VIII.
2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i tematycznie mają nawiązywać do Muzeum w Raciborzu, jego eksponatów i ekspozycji.
3. Każda z prac powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, dane do kontaktu (e-mail, nr tel.) oraz oświadczenie/klauzuli o wyrażeniu zgody na publikację prac na stronie internetowej i FB Muzeum w Raciborzu. Prace bez powyższych danych nie będą brane pod uwagę jury.
4. Fotografie lub skany prac należy przesyłać na adres kontakt@muzeum-raciborz.pl w terminie do 31.01.2021 r.
5. Posiedzenie jury odbędzie się w Muzeum w Raciborzu w dniu 1.02.2021 r.
6. Posumowanie konkursu nastąpi w dniu 02.02.2021 r.
7. Wszystkie przesłane prace konkursowe będą udostępnione na muzealnym FB i stronie www.muzeum-raciborz.pl
8. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. Informacja o przyznaniu nagrody i terminie jej odbioru zostanie przekazana telefonicznie lub na adres e-mail.
Dodatkowych informacji udzielają:
Julita Ćwikła i Iwona Mogielnickatel. 32 415 49 01

Julita Ćwikła

Galeria

  • Powiększ zdjęcie konkurs plastyczny

    konkurs plastyczny

  • Powiększ zdjęcie Klauzula informacyjna

    Klauzula informacyjna