WIEŚ W MALARSTWIE POLSKIM

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2021

Wystawa "Wieś w malarstwie polskim" przenosi widza do rzeczywistości wiejskiej z końca XIX i początku XX stulecia. Do wsi, która już nie istnieje, którą zobaczyć można w sztuce lub w muzeach - parkach etnograficznych.

Śni mi się czasem wieś, którą wbrew losom,
Wysiłkiem marzeń przymuszam do trwania…/B. Leśmian, Sen wiejski/

Tematy wiejskie pojawiły się w sztuce polskiej dopiero w dobie romantyzmu. Chętnie podejmowali je pozytywiści przedstawiający wizerunek wsi w sposób bardziej realistyczny od romantyków. Tematyka wiejska najchętniej podejmowana była w okresie modernizmu. Artystów tego okresu szczególnie fascynowały wieś i lud wiejski, które traktowali jak rezerwat i ostoję tradycji.
Wieś w malarstwie polskim to wystawa obrazów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie. Jest to część kolekcji liczącej ok. 800 obrazów i 250 grafik o tej tematyce, gromadzonych systematycznie od lat 50. XX wieku. Autorzy obrazów to wybitni malarze, absolwenci akademii sztuk pięknych, szczególnie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz akademii malarskich w Monachium, Dreźnie i Paryżu. Na wystawie podziwiać można dzieła T. Axentowicza, K. Alchimowicza, Z. Dziurzyńskiej-Rosińskiej, K. Wierusz-Kowalskiego, J. Rapackiego, F. Pautscha, W. Jarockiego, S. Kamockiego, M. Reyznera, Z. Rozwadowskiego i wielu innych.
W raciborskim muzeum prezentowane są trzy kategorie tematyczne: malarstwo krajobrazowe, wiejskie sceny rodzajowe i portrety chłopskie. Na wystawie zobaczyć można kwitnące łąki, drogi polne, pola żniwne, rzeki, fragmenty zagród, sady, architekturę wiejską - drewniane kościółki, chaty o bielonych ścianach, kryte strzechą słomianą, wiatraki i młyny wodne, wiejskie dworki i karczmy. Na wielu płótnach przedstawione są zwierzęta i ptactwo domowe. Tematem obrazów są również sceny z życia mieszkańców wsi – prace w polu i w gospodarstwie domowym, rzemiosło wiejskie, stroje ludowe, zwyczaje.
Wielość tematów, różnorodne środku artystyczne stosowane przez artystów sprawiają, że zwiedzający wystawę może na chwilę przenieść się w czasie i rzeczywistości.

 

Julita Ćwikła

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Karol Wierusz - Kowalski Powrót z dożynek, 1923 r. Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Karol Wierusz - Kowalski Powrót z dożynek, 1923 r. Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Ignacy Zygmuntowicz, Zaprzęg konny, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Ignacy Zygmuntowicz, Zaprzęg konny, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Zygmunt Rozwadowski, Patrol ułanów przed chatą, 1921 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Zygmunt Rozwadowski, Patrol ułanów przed chatą, 1921 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Jan Erazm Kotowski, Konie przy poidle, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Jan Erazm Kotowski, Konie przy poidle, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Kazimierz Alchimowicz Żniwa, 1902 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Kazimierz Alchimowicz Żniwa, 1902 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Walery Brochocki, Pejzaż z bocianem, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Walery Brochocki, Pejzaż z bocianem, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Leon Dembowski Przed burzą, 1868 r. Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Leon Dembowski Przed burzą, 1868 r. Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Ludwik Misky, Żniwa, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Ludwik Misky, Żniwa, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Józef Krasnowolski, Druhny, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Józef Krasnowolski, Druhny, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Franciszek Łubieński, Pan młody, 1912 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Franciszek Łubieński, Pan młody, 1912 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Janusz Kotarbiński, Stary góral, 1928 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Janusz Kotarbiński, Stary góral, 1928 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Józef Marszewski, Na ruinach okopów św. Trójcy, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Józef Marszewski, Na ruinach okopów św. Trójcy, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Józef Rapacki, Kobieta z chrustem, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Józef Rapacki, Kobieta z chrustem, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Kazimierz Pochwalski, W karczmie, 1890 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Kazimierz Pochwalski, W karczmie, 1890 r., Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Władysław Jarocki, Hucułka, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

  Władysław Jarocki, Hucułka, Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Powiększ zdjęcie Ogólny widok wystawy

  Ogólny widok wystawy

 • Powiększ zdjęcie Ogólny widok wystawy

  Ogólny widok wystawy

 • Powiększ zdjęcie Ogólny widok wystawy

  Ogólny widok wystawy

 • Powiększ zdjęcie Ogólny widok wystawy

  Ogólny widok wystawy

 • Powiększ zdjęcie Ogólny widok wystawy

  Ogólny widok wystawy

 • Powiększ zdjęcie Ogólny widok wystawy

  Ogólny widok wystawy