Dział Innowacji

Dział Innowacji został powołany  do realizacji Projektu SOWA.

SOWA czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to pilotażowo realizowany przez Muzeum w Raciborzu projekt, którego głównym celem jest zwiększenie zainteresowania nauką, rozwijanie poczucia sprawczości i rozbudzenie kreatywności.
Projekt SOWA realizowany będzie przez nowo powołany Dział Innowacji, mieszczący się w strukturach Muzeum w Raciborzu, a zlokalizowany będzie w specjalnie na ten cel zaadaptowanych salach Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. W salach tych ulokowana zostanie wystawa złożona z kilkunastu angażujących eksponatów, wykonanych przez Centrum Nauki Kopernik, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania. Powstanie również Majsternia czyli przestrzeń swobodnego tworzenia, w której odwiedzający otrzymają zestawy do wykonania bez szczegółowej instrukcji. Majsternia to także miejsce gdzie odbywać się będą różnorodne zajęcia dedykowane zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym, m.in: logiczne, konstruktorskie, przyrodnicze.
SOWA promować będzie ideę uczenia się od lat praktykowaną w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.