Rok 1921 na Górnym Śląsku

Na lekcji omówiona jest historia Górnego Ślaska w latach 1918 – 1922. Poruszane są takie tematy jak: sytuacja mieszkańców tuż po zakończeniu I wojny światowej, trzy powstania śląskie, plebiscyt i propaganda przedplebiscytowa, skutki podziału Górnego Śląska w 1921 r. Lekcja uzupełniona jest prezentacją slajdów i wykorzystane są w jej trakcie oryginalne zabytki.