Muzeum w Raciborzu

Jak nosiły się nasze babcie czyli o raciborskich strojach ludowych.

Lekcja Jak nosiły się nasze babcie czyli o raciborskich strojach ludowych.
 W oparciu o materiał zabytkowy i ikonograficzny uczniowie dowiedzą się jak ubierali się mieszkańcy wsi w okolicy Raciborza w XIX i 1. poł. XX w.
Poznają poszczególne odmiany śląskich strojów ludowych,  historię rozwoju śląskich strojów ludowych, funkcję i znaczenie  strojów,  najstarsze formy odzieży wiejskiej i nazwy gwarowe poszczególnych elementów strojów.
Zajęcia zakończą małe warsztaty plastyczne nawiązujące do tematu lekcji muzealnej.