Poszukiwacze muzealnych skarbów

Interaktywna lekcja muzealna, podczas której uczestnicy zwiedzają muzeum z kartami pracy. Zdobywają informacje na temat historii miasta, zabytków, legend, ważnych postaci historycznych. Na specjalnie przygotowanych kartach pracy sprawdzają zdobytą wiedzą odowiadając na zawarte w niej pytania, rozwiązując krzyżówki i rebusy.