ZAKOŃCZENIE BADAŃ RACIBORSKICH FORTYFIKACJI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2021

Dział Archeologii Muzeum w Raciborzu zakończył badania archeologiczne w rejonie ul. Gimnazjalnej w Raciborzu. Podczas trwającej obecnie przebudowy tej ulicy natrafiono na relikty średniowiecznego miejskiego muru obronnego.

Prace badawcze realizowano w terminie styczeń-maj, oczywiście uwzględniając trudne warunki atmosferyczne panujące podczas tegorocznego okresu zimowego.
Dzięki obecnym pracom terenowym możemy uściślić przebieg w rejonie ul. Gimnazjalnej zbudowanych już w średniowieczu fortyfikacji miejskich. Relikty założenia obronnego pojawiły się bardzo płytko, już na głębokości 20 cm. W celach badawczych założono wykop archeologiczny o rozmiarach około 6x6,5 m. Okazało się, że miejskie fortyfikacje zagłębione są do poziomu 2,6 m poniżej obecnego poziomu terenu. Mur obronny zbudowany był z cegieł gotyckich łączonych zaprawą piaskowo-wapienną a w jego dolnej partii zaobserwowano fundament kamienny o grubości około 40 cm. Pierwotnie zbudowany mur, który powstał na przełomie XIII i XIV wieku, miał szerokość 2,5 m. Później, ale jeszcze w okresie średniowiecza, mur obronny na badanym odcinku został od strony wewnętrznej miasta wzmocniony dodatkowymi przybudówkami ceglanymi o szerokości 0,6 m, osiągając w ten sposób (w swoje dolnej partii) łączną szerokość 3,1 m. Wykonane wykopy badawcze osiągnęły maksymalnie głębokość 3,4 m poniżej obecnego poziomu terenu.
Wyniki prac archeologicznych prowadzonych podczas przebudowy ul. Gimnazjalnej po opracowaniu zostaną opublikowane oraz zaprezentowane na wystawie czasowej w Muzeum w Raciborzu.

Romuald Turakiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Kości dużego ssaka przy murze obronnym

  Kości dużego ssaka przy murze obronnym

 • Powiększ zdjęcie Część wykopu od strony średniowiecznego miasta.

  Część wykopu od strony średniowiecznego miasta.

 • Powiększ zdjęcie Część wykopu po zewnętrznej stronie średniowiecznego miasta.

  Część wykopu po zewnętrznej stronie średniowiecznego miasta.

 • Powiększ zdjęcie Kamienie w partii fundamentowej muru.

  Kamienie w partii fundamentowej muru.

 • Powiększ zdjęcie Lico muru obronnego po zewnętrznej stronie średniowiecznego miasta.

  Lico muru obronnego po zewnętrznej stronie średniowiecznego miasta.

 • Powiększ zdjęcie Mur obronny lico wewnętrzne.

  Mur obronny lico wewnętrzne.

 • Powiększ zdjęcie Wykop archeologicznych podczas prac badawczych.

  Wykop archeologicznych podczas prac badawczych.