ZABYTKI PO KONSERWACJI

Nowa wystawa czasowa „Zabytki po konserwacji” prezentuje obiekty, które zostały poddane zabiegom konserwatorskim w latach 2016-2020. 

Ekspozycja składa się  z różnorodnych eksponatów – dzieł sztuki (malarstwo i rzeźba), przedmiotów rzemiosła artystycznego, zabytków archeologicznych (głównie ceramiki pradziejowej, średniowiecznej i nowożytnej), muzealiów historycznych – starodruków, dokumentów oraz zabytków etnograficznych - elementów raciborskich strojów ludowych, dzieł sztuki ludowej, dawnych narzędzi rolniczych, a także urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
Muzeum w Raciborzu mimo braku własnej pracowni konserwatorskiej, od roku 2000 prowadzi stałą, sukcesywną konserwację najcenniejszych i najbardziej zagrożonych zabytków muzealnych. Ta polityka Muzeum w Raciborzu w dziedzinie konserwacji swoich zbiorów niejednokrotnie spotkała się z uznaniem jury Konkursu Marszałka Województwa Śląskiego na najważniejsze Wydarzenie Muzealne  Roku, w którym Muzeum w Raciborzu wielokrotnie było laureatem i otrzymało wiele nagród i wyróznień w kategorii "dokonań z zakresu konserwcji".

 

Autor: Julita Ćwikła