Koncert Chóru ANGELUS CANTAT z Głubczyc

Koncert odbędzie się 24.03.2023 r. o godz. 18

Serdecznie zapraszamy na koncert w wykonaniu Chóru ANGELUS CANTAT  pod dyrekcją Tadeusza Eckerta i akompaniamencie Agnieszki Hautz. Koncert odbędzie się w budynku Muzeum przy ul. Gimnazjalnej 1. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Od 30 października 2021 r. przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Głubczycach działa Głubczycka Szkoła Chóralna “Angelus Cantat”, która zrzesza trzy zespoły:
Chór Mieszany LO w Głubczycach (CheLO), Chór Absolwentów LO w Głubczycach (ChALO) oraz Chór Młodzieży Szkolnej Głubczyc (CheSPe). Połączone siły tych chórów tworzą międzyszkolny lub międzypokoleniowy zespół o nazwie Chór “Angelus Cantat”. Nazwa “Angelus Cantat” związana jest z trzydziesto-trzy letnią tradycją śpiewu chóralnego, głównie w Liceum Ogólnokształcącym i Państwowej Szkole Muzycznej w Głubczycach oraz z herbem miasta, na którym widnieje Anioł
z dwoma tarczami. Twórcą Głubczyckiej Szkoły Chóralnej “Angelus Cantat” jest Tadeusz Eckert. W swojej krótkiej działalności zespół może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami:Złoty Dyplom, Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego, Nagroda za najlepiej wykonany utwór śląskiego kompozytora na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. J. Świdra w Cieszynie (11.12.2021); występy na scenie Filharmonii Opolskiej w operetce „Zemsta nietoperza” J. Straussa razem z Chórem i Orkiestrą Symfoniczną FO oraz Solistami Opery Śląskiej (6-16.01.2022). Złoty Dyplom w konkursie Musica Sacra, Srebrny Dyplom w kategorii chóry mieszane oraz Nagroda Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (21-24.06.2022). Złoty Dyplom, Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach dla najlepszego chóru młodzieżowego, Nagroda Specjalna w postaci nominacji do udziału w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym "Canco Mediterrania" w Barcelonie - na 17. Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera "Gaude Cantem" w Bielsku-Białej (14-16.10. 2022).

Tadeusz Eckert
Jest absolwentem Wydziału Pedagogiczno-Ar¬tystycznego Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie. W 1988 r. założył Chór Mieszany LO im. A. Mickiewicza w Głubczycach, z którym koncertował w wielu krajach Europy i zdobywał nagrody na krajowych oraz zagranicznych konkursach. W tym samym roku rozpoczął pracę z Chórem Dziecięcy w PSM I st., a w 1996 r. - w tej samej szkole - utworzył Zespół Wokalny. W okresie od kwietnia do czerwca 1998 roku kierował Chó¬rem Filharmonii Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii. W roku 1999 założył Chór Dziewczęcy Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, co stało się podstawą do utworzenia nieformalnej „szkoły śpie¬waczej”. W 2004 r. zorganizował Międzynarodowy Młodzieżowy Chór Silesia Cantat, a w 2012 r. powołał do życia Chór Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach „ChALO”. W latach 2014-2021 pracował w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu na stanowisku kierownika artystycznego chóru DMIK oraz nauczyciela dyrygowania i metodyki pracy z zespołami śpiewaczymi. Jesienią 2018 roku założył Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach, który w 2019 roku uczestniczył w ogólnopolskim projekcie „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”. We wrześniu 2021 r. został dyrygentem Chóru Filharmonii Opolskiej, a w październiku, tego samego roku, utworzył Głubczycką Szkołę Chóralną “Angelus Cantat” przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Głubczycach.
Od 1992 do 2000 roku współpracował w charakterze asystenta z „Polsko-Niemiecką Akade¬mią Chóralną In terra pax” w Międzyz¬drojach. Był także członkiem rady artystycznej „Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy”.Od 1996 r. jest dyrektorem głubczyckich festiwali chóralnych, które od 2004 roku przyjęły nazwę „Głubczyckie Spotkania Chóralne Silesia Cantat”. Obok „Konkursu o Nagrodę Głubczyckiego Anioła”, w ramach festiwalu organizowane są seminaria chórmistrzowskie, wykłady oraz warsztaty „Międzynarodowego Chóru Silesia Cantat”. Od 2009-2019 roku był członkiem Rady Artystycznej „Międzynarodowego Konkursu Kameralnych Zespołów Wokalnych Stonavska Barborka” w Stonawie (Czechy), pełniąc w nim 6-krotnie funkcję jurora. Od stycznia 2014 do grudnia 2020 roku piastował stanowisko Kuratora Regionu Opolskiego w projekcie „Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska”, realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Z ramienia „Akademii Chóralnej” prowadził także ogólnopolskie szkolenia w zakresie sztuki prowadzenia chóru. W listopadzie 2018 roku został powołany przez Dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej na stanowisko „Koordynatora Regionalnego Regionu Opolskiego Roku Moniuszkowskiego 2019”. W październiku 2012 r., za swoją działalność pedagogiczno-artystyczną otrzymał, z rąk Premiera RP, honorowy tytuł - „Profesor Oświaty”

Autor: Muzeum w Raciborzu